Asırlar Önce Osmanlı Dönemi'nde Kaleme Alınan 'Güzel Kadın' Olmanın 17 Koşulu

Osmanlı zamanında "güzel kadın" olmanın şartlarını 13. yüzyılda Tusili Nasreddin'in "Bahname" adlı kitabında yer alıyor. İşte Tusili Nasreddin'in kaleme aldığı bu eserdeki "güzel kadın" olmanın 17 koşulu! Bahname türündeki eserler Osmanlı dönemindeki cinsel hayat ile ilgili enteresan bilgiler içeriyor. Kendisinin kaleme aldığı kitaptan bir kesit şöyledir: ''Ey oğul, şimdi sana avratların güzellik alametlerini anlatacağım. Bu alametlere sahip olan avrat, avratların en güzeli demektir, alametler ne kadar az ve noksan olur ise avrat da o kadar güzel olur.''

Avradın dört nesnesi küçük gerek: 1. Ağzı

Avradın dört nesnesi küçük gerek: 1. Ağzı

Öyle küçük ola ki, bir rujla ömür bitire.


2. Elleri

2. Elleri

Öyle küçük ola ki, yağmurun bile öyle küçük elleri olamaya.


3. Ayakları

3. Ayakları

Öyle küçük ola ki, ayakkabı bulamaya, hep yalın ayak dolaşa.


4. Kulakları

4. Kulakları

Öyle küçük ola ki, küpeye bile zor yer bula.


Avradın dört nesnesi dar gerek: 5. Burun delikleri

Avradın dört nesnesi dar gerek: 5. Burun delikleri

Öyle dar ola ki, sadece nefes alabile.


6. Kulak delikleri

6. Kulak delikleri

Öyle dar ola ki, anca kendi sesini duyabile.


7. Göbek deliği

7. Göbek deliği

Öyle dar ola ki, delik demeye bin şahit lazım gele.


8. Ağzı

8. Ağzı

Öyle dar ola ki, leblebi bile sığamaya.


Avradın dört nesnesi geniş gerek: 9. Alnı

Avradın dört nesnesi geniş gerek: 9. Alnı

Öyle geniş ola ki, öyle geniş ola işte.


10. Gözleri

10. Gözleri

Öyle geniş ola ki, bir bakışıyla adam devire.


11. Memeleri

11. Memeleri

Öyle geniş ola ki, daha baktığı an insanın gözü doya.


Öyle geniş ola ki, tut tut bitmeye.

Öyle geniş ola ki, tut tut bitmeye.

Öyle geniş ola ki, tut tut bitmeye.


Avradın dört nesnesi uzun gerek: 13. Boynu

Avradın dört nesnesi uzun gerek: 13. Boynu

Öyle uzun ola ki, zürafalar bile kıskançlıktan çatlaya.


14. Burnu

14. Burnu

Öyle uzun ola ki, Pinokyo'yla yarışa.


15. Kaşı

15. Kaşı

Öyle uzun ola ki, saçlarına karışa.


Öyle uzun ola ki, yaprak sarmasını kimse ondan daha iyi saramaya.

Öyle uzun ola ki, yaprak sarmasını kimse ondan daha iyi saramaya.

Öyle uzun ola ki, yaprak sarmasını kimse ondan daha iyi saramaya.


17. 'Ve yürüdüğü zaman kalçaları deprene, ve huyu tatlı ola, sözü tatlı ola ve yumuşak ola... İşte ey oğul bu yazdığım şartlar hangi avratta var ise,

17. 'Ve yürüdüğü zaman kalçaları deprene, ve huyu tatlı ola, sözü tatlı ola ve yumuşak ola... İşte ey oğul bu yazdığım şartlar hangi avratta var ise,

Tabi biz yalnızca bu kitapta yazanları aktardık. Güzellik göreceli bir kavramdır ve kimseyle yarıştırılamaz.